Puszcza Białowieska – mapy : Drzewa

[Głosów: 1   Average: 1/5]

Na poniższych mapkach zostały wykorzystane dane dostępne w Banku Danych o Lasach (www.bdl.lasy.gov.pl), obejmujące tylko obszary administrowane przez Lasy Państwowe, czyli z wyjątkiem na przykład parków narodowych. Dlatego Białowieski Park Narodowy jest widoczny tutaj jako białe pole z prawej strony.

Puszcza Białowieska, mapa, drzewa, gatunki panująceGatunki panujące.

 

Puszcza Białowieska, mapa, drzewa, wiek, gatunki panująceWiek gatunków panujących.

 

Puszcza Białowieska, mapa, najstarsze drzewaWiek gatunków najstarszych.

 

Puszcza Białowieska, mapa, najstarsze drzewa, dąb szypułkowy, Quercus robur, dąb bezszypułkowy, Quercus petraeaWiek najstarszych dębów. Zostały uwzględnione dąb szypułkowy (Quercus robur), bezszypułkowy (Q. petraea) oraz dęby nieoznaczone do gatunku. W większości przypadków na mapie jest wiek dębów szypułkowych.

 

Puszcza Białowieska, mapa, najstarsze drzewa, świerk pospolity, Picea abiesWiek najstarszych świerków pospolitych (Picea abies).

 

Puszcza Białowieska, mapa, najstarsze drzewa, sosna zwyczajna, Pinus sylvestrisWiek najstarszych sosen zwyczajnych (Pinus sylvestris).

 

Puszcza Białowieska, mapa, najstarsze drzewa, grab pospolity, Carpinus betulusWiek najstarszych grabów pospolitych (Carpinus betulus).

 

Puszcza Białowieska, mapa, najstarsze drzewa, jesion wyniosły, Fraxinus excelsiorWiek najstarszych jesionów wyniosłych (Fraxinus excelsior).

 

Puszcza Białowieska, mapa, najstarsze drzewa, lipa drobnolistna, Tilia cordataWiek najstarszych lip drobnolistnych (Tilia cordata).

 
Na mapkach zaznaczone są granice Białowieskiego Parku Narodowego, obszaru Natura 2000 „Puszcza Białowieska” (PLC 200004) i obszaru chronionego krajobrazu „Puszcza Białowieska”. Pominięte zostały rezerwaty oraz położone mniej lub bardziej poza Puszczą Białowieską inne obszary chronione.
 
Autor map: Dariusz Kowalczyk (darekk.com).
Wykorzystane na mapach źródła danych:
– Bank Danych o Lasach (www.bdl.lasy.gov.pl), 2020 r., pobrane w marcu i kwietniu 2021 r.
– Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (www.gdos.gov.pl ) – granice obszarów chronionych.