Lista dyskusyjna

[Głosów: 3   Average: 4.7/5]


Lista dyskusyjna   grz1.gif  Tematyka   Wątki dyskusji   grz2.gif   Regulamin   Pomoc   lisc1.gif


Lista dyskusyjna przyrodników „Darz Bór !”

 
Pierwotnie założona jako lista dyskusyjna zwolenników i przeciwników łowiectwa, przedmiotem dyskusji jest przyroda Polski i jej ochrona:

 • ochrona środowiska naturalnego, w tym również czynna ochrona przyrody i jej metody, ochrona gatunkowa zwierząt i roślin, ochrona zwierzyny łownej oraz problemy związane z tworzeniem nowych i rozszerzaniem istniejących obszarów chronionych
 • zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz jego przekształcanie się, degradacja i przypadki dewastacji
 • niepokojące zmiany liczebności zwierząt, w tym również zwierzyny łownej oraz wpływ obcych gatunków zwierząt, roślin i zdziczałych zwierząt domowych na naszą rodzimą faunę i florę
 • gospodarka łowiecka i leśna a ochrona przyrody
 • prawo ochrony przyrody
 • obserwacje przyrodnicze zarówno ze świata zwierząt (ssaki, ptaki, gady, płazy i in.), jak i roślin. Mogą one dotyczyć na przykład zjawisk fenologicznych (wędrówki zwierząt, ich gody, zapadanie w hibernację i wybudzanie się ze snu zimowego, zakwitanie roślin itp.)
 • rozpoznawanie zwierząt i roślin oraz ich biologia
 • wydawnictwa oraz filmy o tematyce przyrodniczej, łowieckiej i leśnej
 • wyposażenie przyrodnika (lornetki, sprzęt fotograficzny, plecaki, odzież, namioty itd.)
 • etyka łowiecka i ogólna
 • przepisy prawa łowieckiego, organizacja łowiectwa, organizacja i metody polowań
 • edukacja przyrodnicza i łowiecka

czer.gifNa listę można również przesyłać ogłoszenia przyrodnicze – listy protestacyjne, apele oraz zawiadomienia o akcjach protestacyjnych w obronie przyrody, informacje o wycieczkach, wyjazdach, konferencjach, zebraniach, obozach obrączkarskich, liczeniach nietoperzy, akcjach dokarmiania zwierząt, festiwalach filmów przyrodniczych, plenerach, wystawach i konkursach fotografii przyrodniczej, nowych wydawnictwach czy filmach przyrodniczych, ofertach pracy dla przyrodników itd.

Salamandra - baner: baner08.gif


Lista dyskusyjna   grz1.gif  Tematyka   Wątki dyskusji   grz2.gif   Regulamin   Pomoc   lisc1.gif