Kampinoski Park Narodowy – najważniejsze kanały, czyli aktualnie prowadzone zabiegi melioracyjne

[Głosów: 4   Average: 3.3/5]

Kampinoski Park Narodowy - kanały

 1. Kanał Łasica (skanalizowana rzeczka Łasica) i jego dorzecze (m.in. Kanał Zaborowski oraz Kanał Olszowiecki)
  Powstał częściowo przed wojną (ok. 20 km), reszta w latach 1968-1970 (15 km), długo po utworzeniu parku narodowego.
 2. Kanał Kromnowski
  Zbudowany po wojnie.
 3. Mniejsze cieki wodne, m.in. powstałe w okresie międzywojennym kanały które niemal zrujnowały Długie Bagno oraz Uroczysko Łuża (Uroczysko Łuże)

Samo pogłębienie i oczyszczenie Łasicy po wojnie doprowadziło do obniżenia poziomu wody gruntowej o 1-1.5 m, po zbudowaniu Kanału Kromnowskiego w wielu gospodarstwach wyschły studnie.

Powszechnie znane najważniejsze negatywne konsekwencje dla przyrody i gospodarki leśnej:

 • usychanie drzewostanów olszowych w dolinach
 • degradacja a nawet zanik runa leśnego
 • ruina torfowisk, m.in. Długie Bagno i Bagno Łuża
 • zwiększenie niebezpieczeństwa pożarów
 • zmniejszenie przyrostu biomasy drzew oraz zwiększone wydzielanie posuszu

Kanał Łasica
Kanał Łasica (fot. Dariusz Kowalczyk).

Obszar Ochrony Ścisłej Krzywa Góra
Ols wiosną, Obszar Ochrony Ścisłej Krzywa Góra (fot. Dariusz Kowalczyk).

Literatura – głównie:
Jadwiga Kobendzina, Puszcza Kampinoska (seria Przyroda polska), wydanie II, PW „Wiedza Powszechna”, Warszawa 1971.