All Establishments Geocodes
Łoś

Współrzędne geograficzne:
szer: -   dł: -
Odległość: -

Granica OSO Natura 2000  przybliżone granice Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO) Natura 2000 "Puszcza Augustowska"

Warianty Obwodnicy Augustowa:
IVL  IVL
'Chodorki'  "Chodorki"
'Raczki'  "Raczki"
Wariant IVL (przecinający Dolinę Rospudy) forsowany przez GDDKiA, dwa pozostałe (omijające torfowisko) proponowane przez ekologów.

Warianty Via Baltica (fragmenty):
1 ('bialostocki')  1 ("białostocki")
42, 42a, 43 ('łomżyński')  42, 42a, 43 ("łomżyński")
Wariant białostocki forsowany przez GDDKiA na naniesionym odcinku (Suwałki - Augustów) ma taki sam przebieg jak IVL obwodnicy Augustowa, łomżyński proponowany przez ekologów między Suwałkami i Raczkami pokrywa się z fragmentem wariantu "Raczki" obwodnicy Augustowa.

Nieco więcej szczegółów tutaj.

29 grudnia 2009 roku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Białymstoku wydała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 i drogi ekspresowej S-61, wybierając ostatecznie wariant IIIA - jeden z dwóch przebiegających przez Raczki. Obwodnica Augustowa ma więc nie tylko ominąć Dolinę Rospudy, ale zostać przeprowadzona tak, jakby miała w przyszłości stać się częścią wariantu trasy Via Baltica przebegającego przez Ełk i Łomżę.

A wcześniej, 20 października, Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, przedłożone przez ministra infrastruktury. Zgodnie z nim Via Baltica powinna przebiegać nie przez Białystok, ale Ełk i Łomżę (czyli na zachód od Doliny Biebrzy).
Oddajcie parki narodowi

Na stronie:
Ty decydujesz - baner

można było pobrać formularz do zbierania podpisów pod obywatelskim projektem zmiany ustawy o ochronie przyrody znoszącym prawo liberum veto, które mają lokalne samorządy wszystkich szczebli wobec tworzenia i rozszerzania parków narodowych. A dokładnie zamieniającym uzgadnianie na zasięgnięcie opinii.
Ten absurdalny zapis paraliżuje rozszerzenie Białowieskiego Parku Narodowego na obszar całej Puszczy Białowieskiej (i zresztą prawdopodobnie w tym celu został wprowadzony na przełomie lat 2000/2001). Datę tą można z powodzeniem uznać za początek największego problemu w historii ochrony przyrody w Polsce. Gwoli wyjaśnienia warto tutaj zaznaczyć, że zarówno w projekcie jak i w przypadku Puszczy nie chodzi o tereny prywatne, ale należące do skarbu państwa, czyli wszystkich obywateli. No i nie tylko do lokalnych polityków. Również parki narodowe nie są jak sama nazwa wskazuje parkami gminnymi czy ulicznymi, ale zostały powołane do ochrony przyrodniczego dziedzictwa całego narodu przed zachłannością niewielkich, ale wpływowych grup osób kierujących się egoistycznymi pobudkami. A Puszcza Białowieska dzięki ograniczaniu destrukcyjnej działalności Lasów Państwowych przez przyrodników wciąż jeszcze jest kompleksem leśnym najlepiej zachowanym nie tylko na skalę krajową, ale europejską i będącym światowym dziedzictwem przyrodniczym. Ponadto wbrew propagandzie rozpowszechnianej przez lokalnych polityków objęcie ochroną całego jej obszaru w postaci parku narodowego nie tylko nie obniżyłoby dochodów miejscowej ludności, ale dzięki podniesieniu statusu tego lasu mogłoby nawet przyczynić się do ich zwiększenia, chociażby z branży turystycznej.
Potrzebnych było aż 100 000 podpisów, w ciągu ustawowych 3 miesięcy od 13 sierpnia do 12 listopada 2010 roku zebrano ich ponad 250 tysięcy. Projekt na razie utknął w Sejmie. Trwa to już około 10 razy dłużej niż zbieranie podpisów.Tutaj znajduje się plik .kmz do programu Google Earth, z orientacyjnie naniesionym przebiegiem wariantu IIIA Obwodnicy Augustowa.

Puszcza Białowieska ginie ! Poprzyj rozszerzenie Białowieskiego Parku Narodowego na cały jej obszar:

Kontakt
(uwagi, nowe lokalizacje wraz z podanymi współrzędnymi, zawartość plików .kml utworzonych przy pomocy programu GoogleEarth zawierających współrzędne punktów tworzących polilinie lub kontury itp.)


Grzybki  Strona główna listy dyskusyjnej przyrodników "Darz Bór !" - serdecznie zapraszamy do zapisania się !

Ta strona używa plików cookies. Korzystanie z tej strony oznacza wyrażenie zgody na używanie cookies zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki internetowej. W przeglądarce można zmieniać ustawienia dotyczące cookies.
stat4u