All Establishments Geocodes
Łoś

Współrzędne geograficzne:
szer: -   dł: -
Odległość: -

Legenda z wyszukiwarką:
(kliknięcie na nazwę powoduje zaznaczenie danego obszaru na mapie)

Granica Białowieskiego Parku Narodowego Białowieski Park Narodowy

Granica Obszaru Ochrony ścisłej Białowieskiego Parku Narodowego  

Granice rezerwatów  Granice rezerwatów  


Puszcza Białowieska - kalendarium

Oddajcie parki narodowi

Na stronie:
Ty decydujesz - baner

można było pobrać formularz do zbierania podpisów pod obywatelskim projektem zmiany ustawy o ochronie przyrody znoszącym prawo liberum veto, które mają lokalne samorządy wszystkich szczebli wobec tworzenia i rozszerzania parków narodowych. A dokładnie zamieniającym uzgadnianie na zasięgnięcie opinii.
Ten absurdalny zapis paraliżuje rozszerzenie Białowieskiego Parku Narodowego na obszar całej Puszczy Białowieskiej (i zresztą prawdopodobnie w tym celu został wprowadzony na przełomie lat 2000/2001). Datę tą można z powodzeniem uznać za początek największego problemu w historii ochrony przyrody w Polsce. Gwoli wyjaśnienia warto tutaj zaznaczyć, że zarówno w projekcie jak i w przypadku Puszczy nie chodzi o tereny prywatne, ale należące do skarbu państwa, czyli wszystkich obywateli. No i nie tylko do lokalnych polityków. Również parki narodowe nie są jak sama nazwa wskazuje parkami gminnymi czy ulicznymi, ale zostały powołane do ochrony przyrodniczego dziedzictwa całego narodu przed zachłannością niewielkich, ale wpływowych grup osób kierujących się egoistycznymi pobudkami. A Puszcza Białowieska dzięki ograniczaniu destrukcyjnej działalności Lasów Państwowych przez przyrodników wciąż jeszcze jest kompleksem leśnym najlepiej zachowanym nie tylko na skalę krajową, ale europejską i będącym światowym dziedzictwem przyrodniczym. Ponadto wbrew propagandzie rozpowszechnianej przez lokalnych polityków objęcie ochroną całego jej obszaru w postaci parku narodowego nie tylko nie obniżyłoby dochodów miejscowej ludności, ale dzięki podniesieniu statusu tego lasu mogłoby nawet przyczynić się do ich zwiększenia, chociażby z branży turystycznej.
Potrzebnych było aż 100 000 podpisów, w ciągu ustawowych 3 miesięcy od 13 sierpnia do 12 listopada 2010 roku zebrano ich ponad 250 tysięcy. Projekt na razie utknął w Sejmie. Trwa to już około 10 razy dłużej niż zbieranie podpisów.

Puszcza Białowieska ginie ! Poprzyj rozszerzenie Białowieskiego Parku Narodowego na cały jej obszar:

Puszcza Białowieska - porównanie stanu ochrony w Polsce i na Białorusi

http://darz-bor.info/mapy/puszcza/npbp/npbp.kmz
(plik do programu Google Earth, ostatnia aktualizacja 01.02.2009, oryginalna mapa na stronie http://bp21.org.by/docs/,
do poniższej mapy Google Maps warstwa została zmniejszona w celu przyśpieszenia ładowania, w pliku kmz ma większą rozdzielczość)


gruba czerwona linia - Białowieski Park Narodowy (Polska)
pokolorowana mapka - Park Narodowy Puszcza Białowieska / национальный парк "Беловежская пуща" / Belovezhskaya Pushcha National Park (Białoruś).

Przedstawia ona granice po zmianach planowanych z okazji przypadającego w 2009 roku 600 lecia ochrony Puszczy Białowieskiej.
Za jej początek uznaje się polowanie Jagiełły w 1409 roku, będące właściwie wielką rzezią puszczańskich zwierzaków. Zostało ono przeprowadzone w ramach przygotowań do Wyprawy Pruskiej, której kluczowym wydarzeniem była bitwa pod Grunwaldem w 1410 roku. Tak opisuje to Jan Długosz w dziele "Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae" ("Roczniki, czyli kroniki słynnego Królestwa Polskiego"):

Władysław Jagiełło wg Jana Matejki ROK PAŃSKI 1409.
(...)
KRÓL WŁADYSŁAW NARADZA SIĘ Z KSIĘCIEM WITOŁDEM O UZBROJENIACH NA WYPRAWĘ PRUSKĄ, I ZROBIENIU MOSTU ZE STATKÓW WODNYCH; ORAZ PRZYJMUJE POSELSTWO ALEXANDRA V PAPIEŻA Z ŻĄDANIEM HOŁDU POSŁUSZEŃSTWA; ZWIERZYNĘ UBITĄ NA ŁOWACH I ZASOLONĄ POSYŁA DO PŁOCKA NA ZAPAS WOJNY PRZYSZŁEJ, A W LUBOWLI KOŚCIÓŁ W PRZECIĄGU JEDNEGO DNIA WYSTAWIA.
(...)
Z Kamieńca król Władysław wyjechał na łowy do Białowieży za rzekę Lśnę (Lszna); Alexander zaś książę Litewski udał się do Litwy wraz z chanem Tatarskim, którego przez całą zimę i aż do dnia Ś. Jana Chrzciciela z wszystką drużyną jego i żonami w kraju trzymał. Władysław zaś król Polski zabawiając się łowami w Białowieży przez ośm dni, wielką ilość zwierzyny ubił, którą soloną w beczkach spuścił Narwią i Wisłą do Płocka, aby mieć z niej zapas gotowy na przyszłą wojnę.
(...)


Powierzchnia Puszczy Białowieskiej:
Polska - 62,500 ha (41.6 %)
Białoruś - 87,607 ha (58.4 %)
Razem:150,107 ha

Parki narodowe (obecny stan):
Polska -  10,502 ha (105.02 km2)
Białoruś -  163,500 ha (1,635 km2), w tym
 82,780 ha (827.8 km2)
 przypada na strefę ochrony ścisłej i strefę ochrony regulowanej. Z okazji 600 lecia przygotowań do bitwy pod Grunwaldem niemal cały obszar strefy ochrony regulowanej ma zostać przesunięty do strefy ochrony ścisłej, a oprócz tego część strefy gospodarczej do strefy ochrony regulowanej.

Wszystkie obszary chronione:
Polska -  25,740.61 ha (257.4061 km2)
 - park narodowy + otulina + rezerwaty przyrody poza obszarem parku
Białoruś -  163,500 ha (1,635 km2)

(wszystkie powyższe dane liczbowe są sprzed 2009 roku)

W Polsce cały obszar Puszczy Białowieskiej jest włączony do europejskiej sieci ochrony przyrody "Natura 2000". Niestety, powiększenia parku narodowego władze w Warszawie boją się jak diabeł wody święconej.Kontakt
(uwagi, nowe lokalizacje wraz z podanymi współrzędnymi, zawartość plików .kml utworzonych przy pomocy programu GoogleEarth zawierających współrzędne punktów tworzących polilinie lub kontury itp.)

Powrót do apelu o rozszerzenie Białowieskiego Parku Narodowego na obszar całej Puszczy Białowieskiej.Grzybki  Strona główna listy dyskusyjnej przyrodników "Darz Bór !" - serdecznie zapraszamy do zapisania się !

Ta strona używa plików cookies. Korzystanie z tej strony oznacza wyrażenie zgody na używanie cookies zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki internetowej. W przeglądarce można zmieniać ustawienia dotyczące cookies.
stat4u